Σάββατο, 5 Αυγούστου 2017

Οι εξελίξεις στο μάθημα των Θρησκευτικών

Αποτέλεσμα εικόνας για Ἐξελίξεις στό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν
Μια ειλικρινής και σταθερή άποψη, πού δικαιώθηκε
Πρωτοπρ. Θωμά Βαμβίνη
Μετά τίς τελευταίες εξελίξεις για το μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στα Σχολεία, το συμπέρασμα είναι το εξής:

Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος (Κυριακή 6 Αυγούστου 2017)

Ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ, δόξα καὶ τοῦ ἀνθρώπου
"...μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών, και έλαμψε το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, τα δε ιμάτια αυτού εγένετο λευκά ως το φως."
Ευαγγέλιο-Απόστολος, σχολιασμός

Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος Χριστού (6 Αυγούστου)

Η εορτή, λόγος στη Μεταμόρφωση του Σωτήρος (Αγίου Λουκά Αρχ. Κριμαίας), υμνολογία

Η θέση των ζώων στην Ορθοδοξία

Αποτέλεσμα εικόνας για Η θέση των ζώων στην Ορθοδοξία
"...μέσα στην απέραντη μοναξιά του ανθρώπου, αναπτύσσονται δύο ακραίες καταστάσεις...,"
Η διατάραξη της σχέσεως του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον οδήγησε και στην αλλοτρίωση της σχέσεώς του με τα ζώα. Συχνά η ζωοφιλία οδήγησε στην ζωολατρία με φυσικό επακόλουθο την λατρεία της κτίσης παρά τον κτίσαντα.
Πόσο αποδεκτές όμως από την Ορθοδοξία είναι τέτοιες συμπεριφορές;
Στις μέρες μας παρατηρούνται κοινωνικά κινήματα για την προστασία των ζώων και των δικαιωμάτων τους, αλλά επίσης