Σάββατο, 12 Μαΐου 2018

Κυριακή του Τυφλού: Περί αχαριστίας και δειλίας

Σχετική εικόνα
Ὁ τυφλὸς ἐ­παίτης γίνεται διδάσκαλος στοὺς σοφοὺς τοῦ κόσμου: Πρὸ μὲν τῆς θεραπεί­ας του γιὰ νὰ διορθώσῃ τὴν ἀχαριστία μας, μετὰ δὲ τὴν θεραπεία του γιὰ νὰ διορθώσῃ τὴ δειλία μας.

(†)  Μητροπολίτου Φλωρίνης Αὐγουστίνου Καντιώτου
Εἶνε ἀξία ἐπαίνου ἡ προθυμία σας, ἀγαπητοί μου, νὰ ἀκοῦτε ὀρθόδοξο διδασκαλία. Μὰ ποιός θὰ εἶνε ὁ διδάσκαλός σας; Σήμερα διδάσκαλος

«EΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ - ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

Αποτέλεσμα εικόνας για Ἐξομολόγησις-Θεία Κοινωνία.Ὅσιος Θεοφάνης ὁ Ἐγκλειστος
Οσίου Θεοφάνους του Εγκλείστου
«Μου αποκαλύπτετε μια όχι τόσο ευχάριστη κατάστασι του εαυτού σας, χωρίς όμως να καθορίζετε ακριβώς τι σας συμβαίνει.

Κυριακή του Τυφλού

"...εποίησε πηλόν εκ του πτύσματος, και επέχρισε τον πηλόν επί τους
 οφθαλμούς του τυφλού "
Ευαγγέλιο - Απόστολος, σχολιασμός