Τρίτη, 9 Αυγούστου 2016

Γιατί να ταραχθείς;

Ἀλήθεια, ρωτᾶς γιατί; Μὰ δὲν βλέπεις τί γίνεται; Πόσα μοῦ συμβαίνουν καθημερινά; Δὲν βλέπεις τί γίνεται στὸν κόσμο γύρω μας; Πόσες δυσκολίες, θλίψεις, δοκιμασίες, φτώχεια, πείνα καὶ πόνος ὑπάρχουν δίπλα μας;

Έχετε ένα πρόβλημα; «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με»

– Έχετε έναν πειρασμό με τον άλλον, με τον γείτονα σας, με τους φίλους σας κ.ο.κ. “Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με”. 

Να ξεχωρίζουμε από τους άλλους;

«Είπεν ο αββάς Αντώνιος ότι έρχεται καιρός ίνα οι άνθρωποι μανώσι, και επάν ίδωσί τινα μη μαινόμενον, επαναστήσονται αυτώ λέγοντες, ότι συ μαίνη, διά το μη είναι όμοιον αυτοίς».
Μελετώντας προσεκτικά την κοινωνική ζωή που μας περιβάλλει, καταλήγουμε αναπόφευκτα στο συμπέρασμα, ότι στις μέρες μας το καθήκον και η αρετή

ΕΡΕΥΝΑ:Υπάρχουν πλέον επιστημονικές ενδείξεις ότι τα κινητά μπορεί να προκαλέσουν καρκίνο

Η έρευνα έχει ήδη προκαλέσει κύμα αντιδράσεων στις ΗΠΑ