Σάββατο, 17 Ιουνίου 2017

Κυριακή Β΄ Ματθαίου-Σύναξις των Αγιορειτών Πατέρων (18 Ιουνίου 2017)

Η εορτή, Ευαγγέλιο - Απόστολος, ο αριθμός των Αγίων Πατέρων του Άθω, υμνολογία

Η αναβίωση των Κοινοτήτων

Η λύση σε εποχή διάλυσης
Οι «κοινότητες», ένας αρχαιότατος θεσμός, λειτούργησαν ως «θεματοφύλακες» του ελληνισμού για πολλά έτη διασώζοντας τα ταυτοτικά και συνεκτικά του στοιχεία. Με την οριστική διάλυσή τους τα τελευταία χρόνια