Σάββατο, 24 Ιουνίου 2017

Έκφραση Μοναχικής Εμπειρίας

Αποτέλεσμα εικόνας για Έκφραση Μοναχικής Εμπειρίας (Επιστολή 1η)
Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού (Επιστολή 1η)
 Βίντεο-ηχητικό (7min)