Σάββατο, 1 Απριλίου 2017

Ναυπάκτου Ιερόθεος: Η Εκκλησία καλλιεργεί το χώρο της καρδιάς, όχι την σκληρή λογική

Αποτέλεσμα εικόνας για Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος: «Ἡ Ἐκκλησία καλλιεργεῖ τὸ χῶρο τῆς καρδιᾶς, ὄχι τὴν σκληρὴ λογική»
Η καρδιά ως κέντρο της Ορθόδοξης παράδοσης και η λογικοκρατία στις άλλες παραδόσεις (Vid 13 min)