Σάββατο, 1 Απριλίου 2017

Απρίλιος «καλός και ευλογημένος!»

Αποτέλεσμα εικόνας
Άνοιξη
Ο Απρίλης φέρνει την δροσιά, φέρνει και τα λουλούδια!
Μέσα στα ερείπια του χειμώνα

δίχως βοή και κορνιαχτὸ

μιὰ κρινομέτωπη νυφούλα

χτίζει παλάτι πυργωτό.

*

Δουλεύουν μύριοι μαστοράδες,

πρῶτοι στὴν τέχνη καὶ στὸ νοῦ,

τ’ ἀγέρι, ὁ ἥλιος, τὸ φεγγάρι

κι όλα τ’ αστέρια τ’ ουρανού.

Αποτέλεσμα εικόνας για Απρίλιος «καλός και ευλογημένος!»
*

Φτιάνουν τὸ θόλο γαλαζένιο,

ὅλη τὴ γῆ χρυσὴ φωλιὰ

καὶ τῆς σωριάζουν γιὰ στολίδια

ἄνθη καὶ δέντρα καὶ πουλιά.

*

Καὶ τὸ ψηλότερο βουνάκι

τὸ φτιάνουν γυάλινο θρονί

κι ἐκεῖ βασίλισσα θρονιάζουν

τὴν Ἄνοιξη τὴ γαλανή.
Σωτήρης Σκίπης