Κυριακή, 13 Μαρτίου 2016

ΤΟ ΔΙΣΚΟΠΟΤΗΡΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑ-ΣΟΦΙΑΣ.

Μεταφέρουμε τὸ ποίημα (μελοποιημένο) ὅπως ἀκριβῶς τὸ ἔγραψε ὁ Ιωάννης Πολέμης. Βρίσκεται στὴν ποιητική του συλλογὴ «ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΜΑΡΜΑΡΑ» (1917). (βίντεο-ηχητικό).


                                                  Ἦταν μιὰ φορὰ κ᾿ ἕναν καιρὸ

μέσ᾿ στὴν ἐκκλησιὰ τὴν τρισυπόστατη,

ἦταν τὸ χρυσὸ καὶ τ΄ἀργυρὸ

τ᾿ ἀχτινοδεμένο δισκοπότηρο—

ἦταν μιὰ φορὰ κ᾿ ἕναν καιρό.


Κι᾿ ὅταν λειτουργοῦσεν ὁ παπᾶς,

τὴ στιγμὴ ποὺ μόνος ἐπροσκόμιζε,

κάποιος τοῦ τὸ πῆρε, —Ποῦ τὸ πᾷς, 

τ᾿ ἀχτινοδεμένο δισκοπότηρο;

στράφηκε καὶ ρώτησ᾿ ὁ παπᾶς.


Ποῦ τὸ πᾷς μ᾿ ὀρθάνοιχτα φτερά;

Μόνο ὁ Βασιλιᾶς μας ἐκοινώνησε·

κύτταξε τί πλῆθος καρτερᾷ

τ᾿ ἀχτινοδεμένο δισκοπότηρο!

Ποῦ τὸ πᾷς μ᾿ ὀρθάνοιχτα φτερά;


Ἄχ! Ἡ Ὡραία Πύλη θὰ κλειστῇ

καὶ θὰ γκρεμιστῇ κι᾿ ἡ Ἅγια Τράπεζα,

καὶ θὰ λαχταρήσουν οἱ πιστοὶ

τ΄ ἀχτινοδεμένο δισκοπότηρο,

ἡ Ὡραία Πύλη ὅταν κλειστῇ.


Ἔτσι, μὲ τὴν Θεία Κοινωνιὰ

θὰ τὸ κρύψω μέσα στὸν Παράδεισο

καὶ στὴν πειὸ κρινόσπαρτη γωνιὰ

τ᾿ ἀχτινοδεμένο δισκοπότηρο·

ἔτσι, μὲ τὴν Θεία Κοινωνιά.


Θὰ μεταλαβαίνουν οἱ ψυχὲς

τῶν μαρτύρων, ποὺ ἔχυσαν τὸ αἷμά των

καὶ θ᾿ ἀκούῃ ἀνήκουστες εὐχὲς

τ᾿ ἀχτινοδεμένο δισκοπότηρο

ἀπὸ τῶν Μαρτύρων τὶς ψυχές.


Ὡς ποὺ νἄρθῃ ἡ ὥρα κ᾿ἡ στιγμὴ

ποὺ θὲ ν᾿ ἀκουστοῦν οἱ εὐχὲς οἱ ἀνήκουστες

νὰ τὸ ξαναφέρω μὲ τιμὴ

τ᾿ ἀχτινοδεμένο δισκοπότηρο.

Πότε θἄρθῃ ἡ ὥρα κ᾿ ἡ στιγμή;


Βιαστικὸς στὰ σύννεφα πετᾷ

κι᾿ οὔτε στρέφει κἂν κι᾿ οὔτ᾿ ἀποκρίνεται.

Μὲ τὰ δυὸ τὰ χέρια του βαστᾷ

τ᾿ ἀχτινοδεμένο δισκοπότηρο

κι᾿ ἄφωνος στὰ σύννεφα πετᾷ. 


Ποίηση : Ἰωάννης Πολέμης (Ἀθήνα,1862 - 1924).
Μουσικὴ: Γιάννης Νούσιας (Πρέβεζα, 1904 - Ἀθήνα,1971)
Στὸ σημεῖο 2:43 προβάλλεται μία θαυμάσια ἀναπαράστασις τῆς βυζαντινῆς Ἁγίας Σοφίας καὶ τοῦ περιβάλλοντος χώρου τοῦ Αntoine Ηelbert, ἴδε: http://www.antoine-helbert.com/fr/por...


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου