Κυριακή, 16 Ιουνίου 2019

Κυριακή Της Πεντηκοστής - Τι γιορτάζουμε (vid)

Αποτέλεσμα εικόνας για Κυριακή Της Πεντηκοστής
Βίντεο (8 min)
«Τη αυτή ημέρα, Κυριακή ογδόη από του Πάσχα, την αγίαν Πεντηκοστήν εορτάζομεν. Πνοή βιαία
γλωσσοπυρσεύτως νέμει, Χριστός το θείον Πνεύμα τοις Αποστόλοις. Εκκέχυται μεγάλω ενί ήματι Πνεύμ' αλιεύσι. Ταις των αγίων Αποστόλων πρεσβείαις, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν»