Τρίτη, 21 Μαΐου 2019

Μεσοπεντηκοστή - Η σημασία της Εορτής

Αποτέλεσμα εικόνας για μεσοπεντηκοστη
 (Βίντεο 6 min)
Την εορτή της Μεσοπεντηκοστής την εορτάζουμε για την τιμή των δύο μεγάλων εορτών, δηλαδή
του Πάσχα και της Πεντηκοστής, επειδή αυτή και ενώνει και συνδέει τις δύο αυτές εορτές. 

Η εορτή της Μεσοπεντηκοστής θεσπίστηκε για τον εξής λόγο: Μετά το υπερφυές θαύμα που έκαμε ο Χριστός στο παράλυτο, οι Ιουδαίοι, ενοχλημένοι δήθεν για το Σαββάτου (διότι πράγματι, Σάββατο θεράπευσε ο Κύριος τον παράλυτο), τον καταδίωκαν και ζητούσαν να τον σκοτώσουν. 
Για το λόγο αυτό ο Ιησούς έφυγε από τα Ιεροσόλυμα και πήγε στη Γαλιλαία, όπου και διέμενε στα όρη της περιοχής αυτής με τους μαθητές Του...

(Κατάλυσις ιχθύος)