Πέμπτη, 5 Απριλίου 2018

Η Αποκαθήλωσις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού

Αποτέλεσμα εικόνας για εικονεσ ιησου χριστου αποκαθηλωση
(Μεγάλη Παρασκευή πρωί)
Κορυφώνεται σήμερα το Θείο δράμα. Η Μεγάλη Παρασκευή είναι η πιο

θλιβερή μέρα του έτους. Ολημερίς η καμπάνα χτυπά πένθιμη. Πανταχόθεν της γης, η Ορθοδοξία με κατάνυξη, ευλάβεια και συντριβή, βιώνει τα Άγια Πάθη του Θεανθρώπου. Το πρωί οι πιστοί συρρέουν στις εκκλησίες και συμμετέχουν στην τελετή της αποκαθήλωσης. 
Αποτέλεσμα εικόνας για αποκαθήλωση
Στην ακολουθία της Αποκαθηλώσεως αρχικά ψάλλονται οι Μεγάλες Βασιλικές Ώρες (ποίημα Κυρίλλου Αρχιεπ. Αλεξανδρίας). Στη συνέχεια ψάλλεται ο Εσπερινός της Μεγάλης Παρασκευής και γίνεται η Αποκαθήλωση του Εσταυρωμένου. Κατόπιν, τοποθετείται στο Ιερό Κουβούκλιο ένα ύφασμα, πάνω στο οποίο έχει κεντηθεί ο Κύριος νεκρός. Το ύφασμα αυτό λέγεται Επιτάφιος.

Η Ευαγγελική περικοπή (Ιωάν. ιθ΄, 38- 42).

«Μετὰ δὲ ταῦτα ἠρώτησε τὸν Πιλᾶτον Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ Ἀριμαθαίας, ὢν μαθητὴς τοῦ Ἰησοῦ, κεκρυμμένος δὲ διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων, ἵνα ἄρῃ τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ· καὶ ἐπέτρεψεν ὁ Πιλᾶτος. Ἦλθεν οὖν καὶ ἦρε τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. Ἦλθε δὲ καὶ Νικόδημος ὁ ἐλθὼν πρὸς τὸν Ἰησοῦν νυκτὸς τὸ πρῶτον, φέρων μῖγμα σμύρνης καὶ ἀλόης ὡς λίτρας ἑκατόν. Ἔλαβον οὖν τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἔδησαν αὐτὸ ἐν ὀθονίοις μετὰ τῶν ἀρωμάτων, καθὼς ἔθος ἐστὶ τοῖς Ἰουδαίοις ἐνταφιάζειν. Ἦν δὲ ἐν τῷ τόπῳ ὅπου ἐσταυρώθη κῆπος, καὶ ἐν τῷ κήπῳ μνημεῖον καινόν, ἐν ᾧ οὐδέπω οὐδεὶς ἐτέθη· ἐκεῖ οὖν διὰ τὴν παρασκευὴν τῶν Ἰουδαίων, ὅτι ἐγγὺς ἦν τὸ μνημεῖον, ἔθηκαν τὸν Ἰησοῦν.» 

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

(ΕΔΩ).