Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2017

Το μέγεθος του Σύμπαντος (Vid)

Αποτέλεσμα εικόνας για Το μέγεθος του Σύμπαντος (Video)
Εκτείνων τον ουρανόν ωσεί δέρριν...ως εμεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία εποίησας (Ψαλμ. ργ΄)
Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποίησιν δε χειρών αυτού αναγγέλλει το στερέωμα (Ψαλμ. ΙΗ΄) (Βίντεο-10 min)

Το Σύμπαν: πολύ μεγαλύτερο απ ότι νομίζεις