Σάββατο, 8 Ιουλίου 2017

Βασίλειος Ατζακλής: Ιησούς - 'Ελληνες - Μασονία

Αποτέλεσμα εικόνας για Βασίλης Ατζακλής 20-5-2017 : Ιησούς - 'Ελληνες - Μασονία
Βίντεο-ομιλία, 20-5-2017