Σάββατο, 3 Ιουνίου 2017

Η Κυριακή της Πεντηκοστής - Παναγόπουλος Δημήτριος

Ομιλία εις την Πεντηκοστήν (βίντεο - ηχητικό)