Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

"Θεραπεύοντας τον φόβο" (Ταινία)

Αποτέλεσμα εικόνας για Θεραπεύοντας τον φόβο
Ταινία με τον Βίο του Αγίου Λουκά Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας του Ιατρού. Μια ταινία που χαλυβδώνει το Ορθόδοξο φρόνημα