Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017

Περί πολυλογίας

Αποτέλεσμα εικόνας για πολυλογία
Οσίου Ιωάννου του Σιναΐτου
Οι ρίζες, τα αίτια και οι επιπτώσεις της πολυλογίας στον άνθρωπο, κατά τον Όσιο Ιωάννη τον Σιναΐτη

«Πρέπει να δούμε την αιτία απ’ όπου μπαίνει και βγαίνει το αμάρτημα της πολυλογίας.
Η πολυλογία είναι θρόνος της ματαιοδοξίας, καθισμένη πάνω της η κενοδοξία προβάλλει και διαφημίζει τον εαυτό της.

Η πολυλογία είναι σημάδι αγνωσίας, είσοδος στην κατάκριση, οδηγός στην ανοησία, πρόξενος του ψεύδους, διάλυση της πνευματικής ευφορίας της προσευχής.
Είναι αυτή που προκαλεί και δημιουργεί την αδιαφορία για τις αμαρτίες, που εξαφανίζει την προφύλαξη του νού κατά των παθών, που ψυχραίνει την πνευματική θερμότητα και σκοτίζει την προσευχή.»