Κυριακή, 16 Απριλίου 2017

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ-ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

Χριστός Ανέστη-Καλό και ευλογημένο Πάσχα
Ψάλλει βυζαντινή χορωδία

Αποτέλεσμα εικόνας για ανασταση ηγερθη ουκ εστιν ωδε
Ηγέρθη ουκ έστιν ώδε