Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2017

Μάρτιος «καλός και ευλογημένος!»

Αποτέλεσμα εικόνας για κινουμενες εικονες ανοιξη
Ιωάννης Πολέμης
 «Στο καλό, γεροχειμώνα! Στο καλό».


Μ’ ανοιξιάτικα λουλούδια, μυρωμένα, δροσερά·

Μέ παιγνίδια, μὲ τραγούδια, μὲ φωνὲς καὶ μὲ χαρά,

τὸ λευκόμαλλο χειμῶνα ἄς τὸν διώξωμε καὶ πάλι.

Κι ὁ καθένας ἄς τοῦ ψάλλη:

 «Στὸ καλό, γεροχειμῶνα! Στὸ καλό».Οἱ ἀγροὶ ὅλοι φοροῦνε καταπράσινη στολὴ

καὶ στοὺς κήπους, ποὺ ἀνθοῦνε, κελαδεῖ κάθε πουλί.

Ὅλ’ ἡ φύση λουλουδίζει καὶ φωνάζουν τὰ παιδιὰ

μὲ χαρούμενη καρδιά: 

«Στὸ καλὸ γεροχειμῶνα! Στὸ καλό».


Κι ὅταν θὰ γυρίσης πάλι. ἄν καὶ γέρος, θὰ χαρῆς!

γιατὶ ἴσως πιὸ μεγάλη τὴν ᾽Ελλάδα μας θὰ βρῆς!

Τώρα ὅμως, κὺρ χειμῶνα, σύρε, σύρε στὴ δουλειά σου,

γιατὶ πέρασε ἡ σειρά σου. 

«Στὸ καλό. γεροχειμῶνα! Στὸ καλό».