Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2016

Δελτίο Τύπου του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών περί Βιοσυντονισμού

Αποτέλεσμα εικόνας για ιατρικοσ συλλογοσ πατρων
Ατεκμηρίωτη επιστημονικά η αποτελεσματικότητα της μεθόδου του βιοσυντονισμού, τονίζει με ανακοίνωσή του ο Ι.Σ.Π.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αρ. πρωτ.: 9666/12-9-2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών λόγω της αυξητικής τάσης
που εμφανίζεται τον τελευταίο καιρό στη χρήση μηχανημάτων βιοσυντονισμού (ή βιοανάδρασης) για διαγνωστικούς ή άλλους σκοπούς και με αφορμή την υπ’ αρ. Γ3β/ΓΠ/οικ.63736/24-8-2016 απόφαση του Υπ. Υγείας, οφείλει να πληροφορήσει τους πολίτες προκειμένου να γνωρίζουν σε έκταση το θέμα για τα ακόλουθα:
  1. Ο βιοσυντονισμός δεν είναι διαγνωστική μέθοδος με τον όρο που χρησιμοποιείται από τη συμβατική κλασσική ιατρική.
  2. Ο βιοσυντονισμός αποτελεί μέρος της εναλλακτικής ιατρικής, όπως ο βελονισμός, η λειτουργική επανατροφοδότηση και άλλες εναλλακτικές μέθοδοι.
  3. Δεν τεκμηριώνεται επιστημονικά η αποτελεσματικότητα της μεθόδου.
  4. Η κυκλοφορία των μηχανημάτων βιοσυντονισμού, απαιτεί τη σήμανση CE.
  5. Η ύπαρξη της τεχνολογίας βιοσυντονισμού δεν αποτελεί και προϋπόθεση αυτόματης αποδοχής εφαρμογής της πράξης.
Παρακαλούνται οι πολίτες που έχουν λάβει ή πρόκειται να λάβουν υπηρεσίες με χρήση τέτοιων μηχανημάτων, να ενημερώνουν τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα (για ιατρούς τον Ιατρικό Σύλλογο) προκειμένου να γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι για την τήρηση των διατάξεων για την εγκατάσταση και λειτουργία μηχανημάτων ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο,
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Άννα Μαστοράκου       Γεώργιος Πατριαρχέας

Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου ΕΔΩ