Σάββατο, 2 Ιουλίου 2016

ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΧΑΛΕΠΟΙ - Δημήτριος Παναγόπουλος

Ομιλία του αειμνήστου ιεροκήρυκος Δημητρίου Παναγόπουλου