Σάββατο, 9 Απριλίου 2016

Στην πολιτεία τ’ ουρανού (βίντεο)

Χριστιανικό τραγούδι - κατηχητικών σχολείων.Το γαλανό- το καθαρό 
Στην πολιτεία τ’ ουρανού

Πού βρήκες χάρη, ρώτησα λουλούδι στον αγρό.

Άνθισε, µοσχοµύρισε και µου ‘δειξ’ ουρανό.

Πού βρήκες τέχνη, ρώτησα αηδόνι µουσικό.

Όµορφα µου κελάηδησε και µου ‘δειξ’ ουρανό!

Το γαλανό το καθαρό έβαλα στόχο µυστικό,πετάω

 στην πολιτεία τ’ ουρανούουρανοδρόµος του Θεού να πάω 

στην αγκάλη Του ψηλά.

Πού είν’ αγάπη, ρώτησαγέροντα µοναχό,

µε το λευκό κεφάλι τουµου έγνεψ’ ουρανό!

Πού είν’ η ελπίδα, ρώτησαµέσα στον κόσµο αυτό

και πήρα την απάντηση:Ψηλά στον ουρανό!

Το γαλανό το καθαρό…

Πού είν’ η ευτυχία, ρώτησα ένα παιδί µικρό,

κι είδα µέσα στο βλέµµα τουκαθάριο ουρανό!

Καθένα µε τον τρόπο του µου έδειχνε το Θεό

κι έκανα την αλήθεια τους χαρούµενο σκοπό!

Το γαλανό το καθαρό…

Αδελφότης "Η Αγία Φιλοθέη"